vedenie kompletného účtovníctva
Dovoľte, aby sme Vám predstavili a zároveň ponúkli naše služby v oblasti vedenia účtovníctva, daní, miezd a personalistky.
Sústreďujeme sa na efektívne využitie svojich bohatých skúseností so snahou poskytnúť zákazníkom služby na profesionálnej úrovni. Prax v odbore máme už 17 rokov. Svoje vzdelanie a znalosti neustále prehlbujeme rôznymi odbornými seminármi a samoštúdiom.

Vieme, že vedenie a spracovanie účtovníctva a spracovanie rôznych daňových a mzdových podkladov môže nie raz priniesť stres. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, našim hlavným cieľom je odbremeniť vás od starostí so sledovaním komplikovanej legislatívy a pomôcť vám orientovať sa v nej. Tieto činnosti si vyžadujú určitý čas a ten predsa potrebujete využiť na vedenie svojich obchodov.

Robte iba to, na čo máte chuť a čo vás baví. My budeme robiť to, čo baví nás, starať sa o vás a vaše účtovníctvo.