účtovníctvo – fakturácia – mzdy – uzávierky
Služby
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Ročná uzávierka
 • Spracovanie daní
 • Súvahy
 • Výkazy ziskov a strát
 • Daňové priznania
 • Daňové registrácie
 • Mzdová agenda
 • Personalistika
 • Ekonomické poradenstvo
 • Účtovné poradenstvo