účtovníctvo – fakturácia – mzdy – uzávierky

CENNÍK

Uvedené ceny sú informatívne. Vzhľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a so zreteľom na individuálne požiadavky klientov je náročnosť účtovníctva rôzna, od toho sa odvíja aj cena za poskytované služby.

Cenník jednoduché účtovníctvo Cena
minimálny paušál do 60 účtovných zápisov cena od 80 €
účtovný zápis 0,80 €
bežné účtovné poradenstvo * 1 hod / mes 0 €
daňové priznanie k DPH * 0 €
jednorázové spracovanie účtovníctva účtovný riadok 1,40 €

 

Cenník podvojné účtovníctvo Cena
minimálny paušál do 99 účtovných zápisov cena od 100 €
účtovný zápis 0,90 €
bežné účtovné poradenstvo * 1 hod / mes 0 €
daňové priznanie k DPH * 0 €
jednorázové spracovanie účtovníctva účtovný zápis 1,40 €

 

Cenník – mzdové účtovníctvo Cena
minimálny paušál Cena od 20 €
spracovanie mzdy – TPP, dohoda 1 osoba 10 €
evidencia nového zamestnanca 1 osoba 10 €
výkazy pre poisťovne* 0 €
ročné hlásenie cena / hod 20 €
prihlášky, odhlášky, výstupy, ost. práce cena / hod 20 €

 

Cenník daňové priznania Cena
DP DzP FO typ A cena od ** 15 €
DP DzP FO typ B – paušálne výdavky cena od ** 25 €
DP DzP FO typ B cena od ** 80 €
DP DzP PO cena od ** 300 €
daň z motorových vozidiel cena / 1 auto 15 €

 

Cenník poradenstvo Cena
účtovné poradenstvo cena od / hod 20 €

 

Cenník ostatné služby Cena
administratívne práce cena od / hod 20 €
štatistický výkaz mesačný cena 20 €
štatistický výkaz štvrťročný cena 25 €
štatistický výkaz ročný cena 30 €
štatistický výkaz … cena / hod 20 €

 

* zadarmo pre našich klientov
** cena závisí od náročnosti

 

Služby
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Ročná uzávierka
 • Spracovanie daní
 • Súvahy
 • Výkazy ziskov a strát
 • Daňové priznania
 • Daňové registrácie
 • Mzdová agenda
 • Personalistika
 • Ekonomické poradenstvo
 • Účtovné poradenstvo