Mám záujem vyžiadať cenovú ponuku

Za 24 rokov praxe vieme čo naši klienti potrebujú

Naše vzťahy sú založené na plnej dôvere

Služby

Potreby každého klienta riešime individuálne

Ponúkame komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva, daní, miezd a personalistky.

Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Ročná uzávierka
Spracovanie daní
Súvahy
Výkazy ziskov a strát
Daňové priznania
Daňové registrácie
Mzdová agenda
Personalistika
Ekonomické poradenstvo
Účtovné poradenstvo

To čo robíme nás baví

Nestrácajte čas účtovníctvom, venujte ho Vášmu biznisu

Pre koho sú naše služby?

Našimi klientmi môžu byť živnostníci, malé alebo stredne veľké spoločnosti. Všetky poskytované služby vykonávame v súlade s platnými právnymi normami, čím Vás odbremeníme od legislatívnych nárokov na Vašu firmu.

A koľko ma to bude stáť?

S nami ušetríte nielen drahocenný čas ale aj ďaľšie výdaje. Nemusíte platiť školenia zabezpečovať a obnovovať počítačové a programové vybavenie, hradiť kancelárske potreby.
Ceny služieb stanovujeme individuálne po vzájomnej dohode s klientom.

Nebaví vás chodiť na úrady?

Nevadí, radi Vás zastúpime – máte to v cene. Postaráme sa o bežné banality aj o kontroly.

Cenník služieb

od 1.1.2023

* Uvedené ceny sú informatívne

Účtovníctvo

Minimálny paušál – mesačne

do 30 účtovných zápisov
od 50 €

Účtovný zápis

1 zamestanec
1,09 €

Daňové priznanie k DPH *

20 €

Dodatočné daňové priznanie k DPH

hodinová sadzba
20 €

Súhrnný výkaz DPH

1 podanie
10 €

Kontrolný výkaz DPH

1 podanie
10 €

Jednorazové spracovanie účtovníctva

1 účtovný zápis
1,19 €

Minimálny paušál – mesačne

do 30 účtovných zápisov
od 100 €

Účtovný zápis

1 zamestanec
1,19 €

Daňové priznanie k DPH *

0 €

Dodatočné daňové priznanie k DPH

hodinová sadzba
20 €

Súhrnný výkaz DPH

1 podanie
10 €

Kontrolný výkaz DPH

1 podanie
10 €

Jednorazové spracovanie účtovníctva

1 účtovný zápis
1,29 €

Minimálny paušál

od 20 €

Spracovanie mzdy – TPP, dohoda

1 zamestanec
15 €

Spracovanie mzdy – TPP, dohoda

5 až 15 zamestnancov
12 €

Evidencia nového zamestnanca

1 zamestanec
15 €

Výkazy pre poisťovne*

1 zamestanec
0 €

Ročné hlásenie

hodinová sadzba
20 €

Prihlášky, odhlášky, výstupy, ost. práce

hodinová sadzba
20 €

Ponúkame tiež

DP DzP FO typ A

od 30 €

DP DzP FO typ B – paušálne výdavky

od 80 €

DP DzP FO typ B

od 100 €

DP DzP PO

od 300 €

Daň z motorových vozidiel

1 auto
20 €

Konzultácie e-mailom / osobne / telefonicky

hodinová sadzba
od 35 €

Administratívne práce

hodinová sadzba
od 30 €

Štatistický výkaz mesačný

hodinová sadzba
25 €

Štatistický výkaz štvrťročný

hodinová sadzba
25 €

Štatistický výkaz ročný

hodinová sadzba
30 €

Štatistický výkaz …

hodinová sadzba
25 €

Spracovanie cestovného príkazu tuzemsko

hodinová sadzba
25 €

Spracovanie cestovného príkazu zahraničie

hodinová sadzba
25 €

Spracovanie knihy jázd za rok

150 €

Skenovanie dokladov

hodinová sadzba
45 €

Nahodenie počiatočných stavov pri prebratí účtovníctva

1 položka
1 €

Vystavenie faktúry na základe zaslaných podkladov

faktúra
5 €

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

hodinová sadzba
40 €

Príprava podkladov pre valné zhromaždenie

1 úkon
30 €

Vypracovanie smerníc

hodinová sadzba
40 €

Vypracovanie transferovej dokumentácie

hodinová sadzba
40 €

Vypracovanie podkladov pre banku na žiadosť o úver

hodinová sadzba
40 €

Uvedené ceny sú informatívne vzhľadom na rozmanitosť podnikateľských činností a so zreteľom na individuálne požiadavky klientov je náročnosť účtovníctva rôzna, od toho sa odvíja aj koncová cena.

Neposkytujeme daňové poradenstvo, ktoré je predmetom osobitnej zmluvy v zmysle zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch v znení neskorších zmien.

Podpora

FAQ

Všetko čo potrebujete vedieť ohľadom ponúkaných služieb

Kontakty

Spojte sa s nami

Sme Vám k dispozícii

E-mail

Napíšte email

Mobil

Pon-Pia od 8:00 do 16:00

Kancelária

Navštívte nás osobne v našej kancelárii

Holubyho 35, 902 01 Pezinok